KRESZ-módosítások 2010 – pontosan mi változott?

A KRESZ 2010. január 1.-én életbe lépett módosításainak jelentős része kerékpáros témájú. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – összefoglaljuk a fontosabb változásokat:

 

A KRESZ 2010. január 1.-én életbe lépett módosításainak jelentős része kerékpáros témájú.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – összefoglaljuk a fontosabb változásokat:

Kerékpározás egyirányú utcában a forgalom irányával szemben

A médiában sokszor elhangzott pontatlan, téves információknak köszönhetően a köztudatban az a félreértés alakult ki, hogy mostantól a kerékpárosok minden egyirányú utcában ellenirányban is közlekedhetnek. Ez természetesen nincs így, a szembe kerékpározás továbbra is csak akkor megengedett, ha a „Behajtani tilos” és az „Egyirányú utca” jelzőtáblák alatt az erre utaló kiegészítő táblákat elhelyezték. Ez a lehetőség eddig is fennállt, csak a gyakorlatban elenyésző számban alkalmazták. Változás a korábbiakhoz képest csupán annyi, hogy ezentúl ellenirányú kerékpársáv felfestése nélkül is megengedhető az ellenirányú kerékpározás. (14. § (15) bek., 17. § (3) bek.)

Álló járműsor mellett jobbról kerékpárral elhaladás

A módosítás ennek tilalmát feloldja:

 „kétkerekű kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról szabad előrehaladni, ha ehhez elegendő hely áll rendelkezésre és az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák”.

 (36. § (12.) bek.)

(Ez utóbbi feltétel nehezen értelmezhető, hiszen álló járművek melletti elhaladásról van szó.)

Előretolt kerékpáros felállóhely jelzőlámpánál

Ez a fogalom (kerékpárosok a tilos jelzés ideje alatt előregurulva a két stopvonal között helyezkedhetnek el) nem újdonság, a változás csupán annyi, hogy kerékpársáv kijelölése nélkül is felfesthető,

összefüggésben azzal, hogy az álló sor mellett jobbról kerékpárral elhaladás tilalma is megszűnt.

A módosítás révén várhatóan megindul elterjedése.

(18. § (1) bek. h/1. pont.)

Nyitott kerékpársáv

Új fogalom, olyan kerékpársávot jelent, amelyre más járművek különleges esetekben (az egymás mellett történő elhaladáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) ráhajthatnak. Megítélésünk szerint a nyitott kerékpársáv alkalmazásának és járművek általi használatának szabályozása még pontosításra, kiegészítésre szorul. A nyitott kerékpársáv burkolati jeleinek színe fehér. (I. sz. függelék, I. h/3. pont)

Kerékpáros nyom

Az úttestre festett, nyilakkal kiegészített kerékpár-piktogramok sorozata. A figyelemfelhívást és a kerékpárosok vezetését szolgálja, konkrét szabály nem kapcsolódik hozzá.  (I. sz. függelék, I. h/2. pont)

Kerékpárút-használati kötelezettség

Ha az út mellett kerékpárút vagy gyalog-kerékpárút van, akkor kerékpáros az eddigi szabályozás szerint csak ott közlekedhetett. A változás csupán annyi, hogy ha főútvonalnak ki nem jelölt út úttestjén kerékpárnyomot jelöltek ki, akkor kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek. (54. § (11) bek.)

Jobbra tartási kötelezettség

A kerékpáros szervezetek és a Közlekedési Ügyosztály célja az volt, hogy a „szoros” jobbra tartási kötelezettség kerüljön ki a jogszabályból, mivel számos esetben nem a szorosan az úttest széléhez húzódás a legbiztonságosabb. (Pl. parkoló járműsor mellett, rossz minőségű útpadka mellett, valamint olyan szélességű úton, ahol a nagyon szoros jobbra tartás esetén megpróbálkoznának a nem elegendő oldaltávolságú, sávon belüli előzéssel, miközben kevésbé szoros jobbra tartás esetén már csak sávváltással, vagy egyáltalán nem előznének.)

A jogszabály változott, a „szorosan” szó kikerült a szövegből, de az új megfogalmazás gyakorlati jelentése véleményünk szerint nem teljesen egyértelmű. A minden járműre vonatkozó általános szabályok között változatlanul szerepel, hogy az úttest „menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni”. (25§ (2) bek.) A kerékpárosokra vonatkozó paragrafus szerint kerékpárral „ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik, a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.” (54. § (1) bek.)

Sebesség

A kerékpárosokra vonatkozó speciális sebességkorlátozások az új szabályozás szerint az alábbiak: (26.§ (1) bek.)

Lakott területen kívül, ha a kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast nem szállít: 50 km/h

Lakott területen kívül fejvédő sisak viselése nélkül: 40 km/h

Lakott területen: 40 km/h

Kerékpárúton: 30 km/h

Gyalog-kerékpárúton: 20 km/h

Besorolás kanyarodás előtt

Ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kerékpársávot jelöltek ki, akkor bármely járművel jobbra bekanyarodásra – a kerékpár forgalom akadályozása nélkül és ha burkolati jel ezt lehetővé teszi – a kerékpársáv igénybevételével, arra ráhúzódva kell felkészülni (az autóbuszsávhoz hasonlóan). (31 § (3) bek.) Ennek célja, hogy a kanyarodó jármű ne hirtelen egy ponton kanyarodjon a kerékpársávon haladó kerékpáros elé, hanem fonódjanak.

Balra kanyarodás kerékpársávról

Kerékpáros kerékpársávval rendelkező útról balra ezentúl nem csak úgy kanyarodhat, hogy a kerékpárt a kereszteződésen áttolja, hanem a kerékpársávot elhagyva, a kanyarodáshoz a besorolás általános szabályai szerint felkészülve is fordulhat balra.


A Múzeum körúti automata kerékpárforgalom-számláló adatai negyedóránként frissítve

A Nemzeti Múzeum előtt az Astoria irányában a kerékpársávon elhaladó kerékpáros forgalom nagysága aznapi és éves összesítésben.